Nissan Leaf Box

Nissan Leaf räckvidsförlängare och ökad broms regenererings.

Boxen fungerar både för 24 kWh och 30 kWh. Flest tester är gjorda med 24 kWh. Vill du testa resultatet på din 30 kWh Leaf? Kontakta oss

Funktioner och egenskaper av boxen:

  • Möjlighet att kunna välja funktionen att rulla, liknande rullning i friläge. Kallas N-mode, eller B0.
  • Regenerativ kraft vid D-mode ökar med ca 20 % – från 20 kW till 24 kW. Detta är främst användbart för äldre Nissan Leaf utan B-mode (nya Nissan Leaf har B-mode och bra regenerering, äldre model ej)
  • Ökning av max effekt är möjlig från 80kw till 83 kw, det är inte målet att öka hästkrafter men möjligheten finns. (notera att Leafbox som skickas ut vid beställning har ej denna funktion)
  • Räckviddsförlängare, med Leaf Box på ca 10 % längre räckvidd (testas fortfarande).

 

Räckviddsförlängningen

Leafbox kommer ge största ökning i räckvidd vid blandad körning med många accelerationer, detta tack vare optimeringen av gaspedalens input % vs output %. Läs mer om detta under rubriken ”Power demand curve”. Funktionen att lättare kunna hitta N-mode, rullning (0 kWh) med gaspedalen gör körningen enklare och mera energisnål. Dessa är faktorer som möjliggör ökning av räckvidd. Med olika testresultat från Leafbox har vi hitills sett en ökning på 10% i räckvidd.

Vill du kostnadsfritt testa Leafbox och se hur mycket ökning i räckvidd du får? Kontakta oss

Regenerering

Gaspedalens funktion ändras till bromsfunktion, det vill säga regenerering och återföring energi till batterierna. Detta är nödvändigt för äldre Leaf utan B-mode. Ju mindre gaspådrag, desto mer regenerering skapas I D-mode. Släpps gasen helt = full regenerering, detta finns redan på nyare Leaf med B-mode, men nu kan även de enklaste modellerna av Leaf ha denna funktion.

Funktion av gaspedal med Leaf Box

När man kör Nissan Leaf med D-mode och endast trycker lätt på pedalen går bilen in i N-mode och rullar som i friläge, det vill säga bilen förbrukar 0 kWh! Detta är en av de bidragande effekterna för räckviddsförbättringen eftersom att rulla är mer gynnande än att använda regenereringen. Kinetisk energi (rörelseenergi) är mer värdefull att nyttja och vinna distans, än att rörelseenergin ska konverteras till ström till batteriet vid inbromsningen. Bilen rullar endast som i friläge. Det är att föredra för att få största räckvidd.

Leaf Box är konstruerad på ett smart sätt med enkel på och av stängning via gaspedalen.Vill du återgå till bilens original läge, tryck full gas öppna dörren och boxen stängs av då man hör ett längre pip ifrån boxen. Vid två pip är boxen påslagen.

 

Power demand curve

V-tech har designat en “power demand curve” som visar att bilen accelererar mer konstant och effektivt med optimal verkningsgrad.

Nissan Leaf i originalutförandet

Bilen utan Leafbox under acceleration representerar de tunna linjerna i grafen. En Leaf i originalutförande accelererar med konstant effekt (se graf), detta ger en ojämn acceleration.

Nissan Leaf med Leafbox aktiverad

De tjockare linjerna är med Leaf Box installerad. Nu när man trycker på gaspedalen så är det inget raskt effekt sug, utan effekt behovet ändras med tiden. Effekten är inte längre konstant. Leaf Box är optimerad så att bilen accelererar med mer konstant vridmoment. Det möjliggör konstant acceleration och bättre verkningsgrad.

På full effekt 100% effekt accelererar bilen som i originalutförande. Vid gaspådrag under 30% är det plattare vridmomentskurvor (syns ej grafen). Detta för att möjliggöra kvicka starter i rödljus eller korsningar för att bibehålla säkerheten.

Vridmoment – Motorvavtal och Verkningsgrad (%)

I programmet Leafbox manager kan man se tydligare hur gaspedalens signaler är styrda, gaspedalens Input % vs output %.

Bilden visar ett exempel på program 3. Hur kurvan kan se ut. (kurvorna ser olika ut beroende på årsmodell på bil).

Notera Input % mellan 10 % och 34% att kurvan är platt. Det är här N-mode funktionen ligger. Ger du mellan 10-34 % gaspådrag får du alltid ut 20 % gas. Det är ungefär där bilen förbrukar 0 kWh. Detta varierar beroende på bilens fart men det är betydligt lättare att hitta 0 kWh med gaspedalen nu vilket underlättar körningen och ökar räckvidden.


Installation av boxen kan enkelt göras själv, anvisningar finns beskrivet i manualen. Det finns även ett program för för optimering av boxen för just din bil och de egenskaper du vill ha. Detta görs genom Leaf Manager (för PC).

För hjälp med installationen vänligen kontakta oss

Filer:

Vanliga frågor:

Gäller nybilsgarantin med monterad box?
Kort sagt, nej. Detta beror på att bilfirmorna kan lättare undgå garantier om en sådan produkt sitter kopplad i bilen, även om boxen inte orsakat något fel på bilen.
Hur fungerar Leaf Boxen?
Boxen ändrar inte bilens egenskaper utom optimerar vridmomentskurvan, just vid accelerationen är vridmomentet högt och ganska mycket ström förbrukas. V-tech har optimerat strömförbrukningen på ett optimalt sätt. Leaf boxen går alltid att koppla ifrån om så önskas. Dessutom har ger Leaf box kraftigare regenerering så att maximalt med ström återfås vid inbromsning. Räckvidden blir ca 15-20 % och batteriets livslängd ökar.
Är det lagligt att använda Leaf Box?
Bilen blir ej permanent modifierad och säkerheten är densamma, det finns ingen anledning till att bilen är olaglig med Leaf boxen inkopplad.
Är det svårt att installera Leaf boxen?
Nej. Det kan göras på relativt kort tid utan att behöva modifiera bilen då det sitter fabriks kontakter på boxen. Det finns även möjlighet att beställa installation av Leaf Box av oss.
Är det någon risk för batteriet?
Nej. Batteriet fungerar precis som det är designat på fabriken. Det beror på att Leaf Box endast påverkar gaspedalen på bilen. Leaf Box ger till och med bättre räckvidd och mindre slitage på batteriet tack vare det mjukare effekt uttaget som boxen bidrar med. Den förlänger batteriets livslängd.
Kan jag lämna tillbaka Leaf Box?
Ja, om du inte är nöjd med produkten eller om det inte fungerar som den ska.
Blir räckvidden längre?
Ja. Du kan få upp till 15-20% längre räckvidd. Detta är tack vare ett förbättrat elektriskt effektuttag.
Jag har en annan fråga om Leaf Box
Kontakta oss i vårat kontaktformulär